Phong

 

Mùa hạ thích nhất là những đêm gió mát.

Giấy thơm:

 Review Bạch dạ hành + Phía sau nghi can X

Review Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?

Review Lưỡi

Review Trao em mặt trời

Advertisements